Hafan

Rydyn ni’n ymarfer ar y Sul 7.30pm i 9.00pm yng Nghlwb Golff Creigiau (i fyny’r grisiau)

Côr cymysg sydd wedi bod yn canu am dros ddeugain mlynedd yw Cantorion Creigiau. Defnyddia’r côr ganeuon Cymraeg a Saesneg gan berfformio ar hyd a lled Cymru ac yng ngweddill y DU. Ymddangosodd y Côr hefyd yn yr Iwerddon, Llydaw, Yr Eidal, Awstria, Hong Kong a Menorca.

Apple Music - Un Llais - One Voice

Apple Music – Un Llais – One Voice

Os hoffech ein gwahodd i’ch difyrru chi neu’ch sefydliad mewn cyngerdd, cinio corfforaethol, priodas neu achlysur i godi arian  i elusen, yna cysylltwch :â ni. Rydym yn negydu ffïoedd i achlysuron ayb, ond pan fo’r elw o’r gyngerdd yn mynd at elusen, rydym ond yn codi £50 i dalu’n treuliau onibai bod angen trafnidiaeth i gyngherddau sy’n bell i

Apple Music - Unwaith Eto - Once Again

Apple Music – Unwaith Eto – Once Again

ffwrdd.